เลขทะเบียน 640024 วันที่ 08 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง ซูม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จารึกไว้ในแผ่นดินสยามกราบพระบรมศพ 337 วัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1