เลขทะเบียน 660004 วันที่ 12 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โลจิสติกส์เจ๊งหนัก 5 แสน ล. ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว แรงงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1