เลขทะเบียน 650177 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 21
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย นักเล่นใบยกย่อง พระหทัยสุดแกร่ง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - พระราชกรณียกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1