เลขทะเบียน 650169 วันที่ 04 เมษายน 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวหน้าสตรีไทยรัฐ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1