เลขทะเบียน 650168 วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง ลาวัณย์ โชตามระ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จาก..เจ้าฟ้าชายองค์น้อย สู่..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทย (2) ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1