เลขทะเบียน 650166 วันที่ 15 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เทวาพาคู่ฝัน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินคลองเจ้าสาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1