เลขทะเบียน 650161 วันที่ 22 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง อุดร จารุรัตน์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เมื่อชาวโลกถวายความเทิดทูนแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1