เลขทะเบียน 650155 วันที่ 14 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง เสกสรร สิทธาคม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 3 อาชีวะไทยแพร่หลักปรัชญาพอเพียงฯ ผ่านแข่งเกาะสลักหิมะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1