เลขทะเบียน 650148 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวหน้าสตรีไทยรัฐ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ต้นแบบแห่งพลังความดีที่พ่อให้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1