เลขทะเบียน 650147 วันที่ 16 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย กระทรวงพลังงาน ขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1