เลขทะเบียน 650146 วันที่ 05 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 22
ชื่อผู้แต่ง วีระพงษ์ เหรียญประเสริฐ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ย้อนรำลึก "ฝนหลวงหยดแรก" เทิดพระเกียรติ ร.9 "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1