เลขทะเบียน 650145 วันที่ 01 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวหน้าสตรี ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว น้ำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่ต่อชาวศิริราช พระทรงสถิตในหัวใจราษฎร์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1