เลขทะเบียน 650142 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (เอ็กซ์-ไซท์) หน้า 24
ชื่อผู้แต่ง ชมรมคนรักในหลวง มูลนิธิบุคคลพอเพียง ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1