เลขทะเบียน 650137 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (เอ็กซ์-ไซท์) หน้า 1,2
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว วันพระบิดาฝนหลวง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2