เลขทะเบียน 650135 วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 19
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว มทบ.37 เปลี่ยนค่าย 2 พันไร่ สู่เกษตรพอเพียงฯ ตามรอยรัชกาลที่ 9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1