เลขทะเบียน 650134 วันที่ 11 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 15
ชื่อผู้แต่ง เยาวพา ดาวเรือง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มงคลชีวิตจากในหลวง ร.9 "ลูกสาวโผน" โชติกา สีดอกบวบ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1