เลขทะเบียน 650132 วันที่ 07 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง สรวัจน์ ศิลปโรจพาณิช/วชิร สายจำปา ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว ในหลวง ร.9 ในความซาบซึ้งใจของชาวไทยมุสลิม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1