เลขทะเบียน 650129 วันที่ 04 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ สุดสัปดาห์ เนชั่น หน้า 1-19
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 30 บาท
หัวข้อข่าว พระราชพิธีทรงพระผนวช ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การบวช ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2