เลขทะเบียน 650128 วันที่ 04 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ สุดสัปดาห์ เนชั่น หน้า 16-18
ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ราคา 30 บาท
หัวข้อข่าว สืบโบราณราชประเพณี "บรมราชาภิเษก" สืบราชสันตติวงศ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3