เลขทะเบียน 650124 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,15,19
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อาทิตย์ทรงกลดปฐมบทพิธีพระบรมราชาภิเษก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4