เลขทะเบียน 650115 วันที่ 03 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 10 บาท
หัวข้อข่าว ร.10 โปรดเกล้าฯ 4-6 พค. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2