เลขทะเบียน 650108 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โครงการแก้มลิง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1