เลขทะเบียน 650103 วันที่ 30 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คำสอน "พ่อคูณ" ฝากไว้ให้คิด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - ชีวประวัติ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1