เลขทะเบียน 650097 วันที่ 08 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 22
ชื่อผู้แต่ง พิชิต พฤกษาโสภา ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ต้นกาแฟพระราชทาน พลิกไร่ฝิ่นสู่เกษตรยั่งยืน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1