เลขทะเบียน 640020 วันที่ 08 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว ครั้งแรกที่ "วง อ.ส.วันศุกร์" เปิดแสดง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นิทรรศการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ดนตรีและเพลง สถิติ

รูปภาพที่ 1