เลขทะเบียน 650081 วันที่ 05 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง นายเกษตร ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "จำปาสีทอง" สีมงคลดอกใหญ่หอมแรง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1