เลขทะเบียน 650077 วันที่ 02 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญพิชญา เตียว ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ ช่วย"นางฟ้า"ให้ออกดอก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1