เลขทะเบียน 650076 วันที่ 07 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง โชติช่วง นาดอน ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "ข้าว" ในภาษาไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ข้าวและแป้งที่ทำจากข้าว สถิติ

รูปภาพที่ 1