เลขทะเบียน 650074 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มูลนิธิพัฒนาไทชี้โควิดสร้างปัญหาสังคม คนรายได้น้อย-ธุรกิจเล็กเดือดร้อนหนัก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว แรงงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1