เลขทะเบียน 650073 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง ลม เปลี่ยนทิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว America is Back การเปลี่ยนถ่ายอำนาจผู้นำสหรัฐฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ - การเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1