เลขทะเบียน 650067 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,1
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โลกติดโควิด 60 ล้าน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1