เลขทะเบียน 650066 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,2
ชื่อผู้แต่ง แม่ลูกจันทร์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไวรัสโควิดมหาวายร้ายยังแผลงฤทธิ์ไม่บันยะบันยัง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1