เลขทะเบียน 650063 วันที่ 05 มีนาคม 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ย้อนวันวานย่านเก่า มนต์เสน่ห์ "พระนคร" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1