เลขทะเบียน 650062 วันที่ 05 มีนาคม 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,19
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ชวนเกษตรกรปลูกองุ่นเชื่อคนไทยทำได้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ้เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1