เลขทะเบียน 640017 วันที่ 06 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง หน้า 1
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระฉายาลักษณ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ราชวงศ์จักรี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1