เลขทะเบียน 640016 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พลิกฟื้น "เทคนิคสุดคลาสสิก" "ภาพถ่ายโบราณ" ตำนานฟิล์ม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง รัชกาลที่ 3 ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การถ่ายภาพ/อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถิติ

รูปภาพที่ 1