เลขทะเบียน 640015 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 23
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สนามพระวิภาวดี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมรูปหล่อ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1