เลขทะเบียน 650029 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ใช้เซลล์นกกระจอกเทศทำหน้ากากทดสอบไวรัส ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1