เลขทะเบียน 650028 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เห็ด - แง่เศรษฐกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1