เลขทะเบียน 640014 วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ยาย 103 ปี เผยภาพอดีต เข้าเฝ้าถวายเนกไทตรัสตอบ "ขอบใจนะ" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง รัชกาลที่ 9 - พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1