เลขทะเบียน 650024 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร้อยเรียงลูกปัดประณีตงาม เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย "โนรา" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โนรา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1