เลขทะเบียน 650017 วันที่ 29 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง ภัทรพร เมฆมรกต ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว ธ สถิตในดวงใจไทยยูนนาน พิธีสตมวารเพื่อในหลวง ร.9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1