เลขทะเบียน 650016 วันที่ 07 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง เสกสรร สิทธาคม ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว นายผาย สร้อยสระกลาง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต (จบ) ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชีวประวัติ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4