เลขทะเบียน 640013 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง พี่ม้ามังกร ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชาวไทย - ความทุกข์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1