เลขทะเบียน 650014 วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล เดชขจร ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของกัญชา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กัญชา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1