เลขทะเบียน 650012 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว สมุนไพร "ตัวช่วย" ลดไขมันในเลือด กู้คืนสุขภาพหลังกินฉลองตรุษจีน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สมุนไพร ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1