เลขทะเบียน 650011 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว สมปรารถนา-กตัญญู-มีเมตตา ข้อควรคิดจากเทศกาลตรุษจีน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ตรุษจีน ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1