เลขทะเบียน 650007 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เคอรี่จับมือแกร็บเสริมแกร่งเปิดบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้าน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การขนส่ง - การรวมกิจการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การขายตรง/การขายส่ง สถิติ

รูปภาพที่ 1