เลขทะเบียน 650006 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ผลักดันกฎหมายดิจิทัล ยกระดับบริการภาครัฐ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กฎหมายกับโลกาภิวัตน์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1