เลขทะเบียน 650005 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว หุ่นดับเพลิงฝีมือเด็กไทยเซฟชีวิต จนท.ผจญเพลิง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2